​  Fællesskab

 

 

 

Sociale aktiviteter

Forventninger

Ansatte

 

Vi arbejder alle for, at vores elever kommer ud i samfundet som ”livsduelige” borgere. Det kan vi kun, fordi vi arbejder i et engageret fællesskab, hvor vi respekterer hinanden.

Vi er her, fordi vi har lyst til at være her, har lyst til at være en del af fællesskabet med alle, der har deres daglige gang på HLS. Vi ER vores værdigrundlag, så vores hverdag har rod deri.  

Eleven er kernen i vores arbejde, og vi styrker den enkelte elev i at få det bedste ud af de kompetencer, de har. Vi værner om vores faglighed og har den med os i vores arbejde.