​  Fællesskab

 

 

 

Sociale aktiviteter

Forventninger

Bestyrelsen

Vi har en aktiv bestyrelse, der støtter op om vores værdigrundlag. Der er 7 medlemmer og 2 suppleanter, der bliver valgt blandt forældrene ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen mødes 8-10 gange om året sammen med ledelse og personalerepræsentanter, hvor vi ud fra vedtægternes bestemmelse drøfter emner af betydning for skolens udvikling og drift.

 

Bestyrelsens medlemmer ses her

 

 

Bestyrelsens nyhedsbrev BEST NEWS

 

Bestyrelsens beretningestyrleBestyrelsensB