Demokratisk dannelse

 

Vi uddanner vores elever til at være en del af et demokrati – og demokrati er ikke et spørgsmål om at have flertal!

Gennem praktiske arbejdsopgaver oplever alle, at de er en del af et fællesskab, hvor målet er at værne om vores fysiske rammer og at opleve, at ens egen indsats har betydning for fællesskabet.

I stedet for et elevråd holder alle klasser klassemøder. Hvert trin har et demokratisk forum, hvor der i børnehøjde diskuteres trivsel, problemer og gode ideer.