​  Fællesskab

 

 

 

Sociale aktiviteter

Forventninger

Elevdemokrati

Vi tager demokratisk dannelse alvorligt. Det ses i vores daglige undervisning, hvor eleverne fra de er helt små øver sig i at lytte, fremføre synspunkter og vise respekt. Lærernes udgangspunkt er også demokratisk, hvorfor de også lytter og viser respekt over for eleverne og deres idéer.

I overbygningen har vi blandt eleverne en styringsgruppe, hvor der sidder en repræsentant fra hvert linjehold. Styringsgruppen er overbygningselevernes demokratiske organ, på linje med et elevråd.