​  Fællesskab

 

 

 

Sociale aktiviteter

Forventninger

Fester - OB & Sifreja

I overbygningen har elever tradition for at afholde fester, hvor alle overbygningens elever er velkomne til at deltage.

Det er elevernes eget initiativ, der foregår uden for skolen og uden lærere. Det er eleverne selv, der nedsætter et festudvalg, som sørger for det praktiske.

Der er tradition for, at forældrene stiller med vagter, som ser til, at festerne forløber på bedste vis.

SiFreJa

Hver den sidste fredag i januar (SiFreJa) mødes tidligere elever og ansatte til en komsammen, hvor man kan snakke om gamle dage. Skolen stiller hallen til rådighed, og støtteforeningen arrangerer selve arrangementet med musik, mad, drikkevarer og plancher.

Det er dejligt, at vi har en stor musikalsk tradition, der gør at aftenen bliver fyldt med både ny og gammel musik samt masser af grin og godt humør.