Ind- og udmeldelse

Indmeldelse og opskrivning til venteliste sker ved at udfylde skema (se link).

Når du/I har udfyldt skema, og skolen har modtaget skemaet, modtager I en bekræftelse i form af brev, på at ansøgningen er modtaget. Er det til en plads i en kommende 0. klasse, modtager I brev om, hvilket nummer jeres barn er på ventelisten. Går eleven i skole, vil I få en bekræftelse på modtagelsen.

 

Udmeldelse af elever fra skole eller fritidsordningen skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned (bortset fra elever i afgangsklasserne) til kontoret. I forbindelse med skoleårets afslutning skal udmeldelsen dog ske senest ved udgangen af maj måned.

Indmeldelsesgebyr bliver refunderet i form af, at sidste måned er betalingsfri i forbindelse med udgang efter 9. eller 10. klasse.

For de elever, der udmeldes ved skoleårets afslutning  (det gælder dog ikke 9. og 10. klasse), betales skolepenge for hele skoleåret, dvs. inklusive juli måned uanset adviseringstidspunkt for udmeldelsen.