Innovation og “Bæredygtig læring”

 

Det er ikke sikkert, at det vi lærer i dag, er det der har værdi i fremtidens verden.

Vi mener det er centralt, at eleverne lærer, hvordan man søger viden med forskellige tilgange og med kritisk stillingtagen.

I vores projekter arbejder vi tværfagligt, kreativt og ved at udfordre sanserne. Vi tager udgangspunkt i elevernes naturlige nysgerrighed og undren. På den måde forøger vi elevernes engagement og giver dem en læring, de vil kunne huske også i fremtiden.

Innovation er, når viden fra forskellige vidensdomæner kombineres på nye måder og fører til en ny og værdifuld praksis. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med KIE som er en innovativ proces:  

  • Kreative fase  Her lader du idéerne rulle og de kreative tanker sprudle.

  • Innovative fase Idéerne udvælges, forbedres, realiseres.  

  • Entreprenørfasen Du præsenterer dit produkt for andre, gennemfører din plan, lader dit projekt møde virkeligheden.