​  Fællesskab

Forventninger

Linjehold

I basisklassen har vi den aldersopdelte undervisning, mens det er på linjeholdet, værdigrundlagets firkløver foldes helt ud.

Linjeholdet er ikke aldersopdelt, men har elever fra 8., 9. og 10. klasse. Linjelæreren er kontaktlærer.

De erfarne elever hjælper de nye elever til at få det bedst mulige udbytte.

Vi lægger vægt på rettigheder/pligter og det forpligtende fællesskab. Man skal yde efter evne og nyde efter behov.

Linjeholdet er den trygge base, hvor fortrolighed og åbenhed er grundlaget.

I starten af skoleåret er vi på tur for at ryste linjeholdet sammen.

Vi gør meget ud af at sammensætte linjeholdene, så alle får de bedste muligheder.