Fritid

Fritidsordning

Billedskole

Musikskole

 

Musikskolen er et supplement til den daglige musikundervisning, hvor man efter skoletid kan deltage i bands, karrusel, kor, solo- og hold-instrumentalundervisning.

Vi lægger vægt på fællesskabet, og at vi bedst lærer sammen.

Vi har forårskoncert hvert år. ”Lille Kor” tager på korfestival og optræder sammen med skolens bands til skolens sommerfest. ”Store Kor” har desuden mulighed for at optræde på Lilleskolernes festival sammen med Latinbandet og eventuelle andre bands.

Se fagbeskrivelse her.

Tilmeldingsseddel 2018-2019