Plads til alle

(særlige behov, specialundervisning)

 

Vi har plads til at give støtte til den enkelte elev. Vi har:

  • Pædagogisk støtte

  • Faglig støtte

  • Specialundervisning.

 

Pædagogisk støtte

Vi vurderer om eleven kan overskue at deltage i undervisningen i det store forum i klassen eller bedre kan deltage i mindre grupper eller i 1:1 situationer. Ofte drejer det sig om at få 10 minutters frisk luft og ro i hovedet eller at få en samtale med støttepersonen, så ressourcerne er ladet op, og dagen kan fortsætte i fællesskabet i klassen. 

Faglig støtte

Elever med behov for støtte til struktur, brug for en ekstra forklaring, ekstra træning af faglige discipliner, individuelt tilrettelagte opgavetyper og forløb før det selvstændige arbejde kan gå i gang. Den faglige støtte foregår primært i klassen, men kan også foregå 1:1 med lærer eller i mindre grupper.

Specialundervisning

Vi har fra 1. august 2016 besluttet os for at være en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.

Vi har specialundervisning på alle trin og det kan iværksættes allerede fra midten af 0. kl. Der er særligt fokus på dansk, læsning og stavning. Undervisningen kan foregå individuelt eller på hold med udgangspunkt i særlig tilrettelagt materiale. Undervisningen foregår så vidt muligt før eller efter skoletid eller i basistid, hvis en elev er fritaget fra anden undervisning.

Der gives også specialundervisning i matematik og engelsk.  

Selv om vi også vil favne elever med særlige faglige, personlige og sociale behov må vi af og til erkende at andre er bedre end os og så hjælper vi med til en god overgang.