Politikker

Holbæk Lilleskole har ganske få politikker, da de ofte ender med at samle støv i en skuffe. Vi er dog enige om, at der findes nogle områder, hvor det giver mening at beskrive konkrete handlemuligheder, så vi ikke først skal opfinde den dybe tallerken, hvis vi bliver tilbudt suppe.

Vi har politikker indenfor følgende områder/emner:

 

Kommunikation og forældrekontakt

Vi betragter en god dialog mellem skole og forældre som en vigtig del af skolens arbejde. I det omfang det er muligt, skal I som forældre kontakte lærerne i deres arbejdstid på skolen, ved henvendelser vedrørende jeres barn.På Holbæk Lilleskole er målet, at alle forældre er på ForældreIntra. Størstedelen af skolens kommunikation sker herigennem, og det er derfor vigtigt, at alle løbende åbner ForældreIntra. Fra skolens side orienterer vi skriftligt ved praktiske informationer. Vi indkalder til møde, når emnet er af mere kompliceret karakter, eller det kræver en uddybende snak i forhold til samarbejdet. Vi ringer ved akutte problemstillinger, hurtig orientering eller ved opklarende spørgsmål.

Beskeder på ForældreIntra fra forældre besvares inden for to arbejdsdage. Det sker mindst med en kvittering for modtagelsen samt oplysning om, hvornår eller hvordan det endelige svar kommer.

Skole-hjem-samtaler vil som udgangspunkt starte inden kl. 17.

Registrering af fravær foretages i Netprotokol for eget barn på Forældreintra fra 0. - 10.kl.