Projekter (studiegrupper mv)

 

Hele skolen arbejder med tværfaglige projekter, så alle fag bliver levende og relevante.

I overbygningen er en del af undervisningen projektundervisning, og her arbejder eleverne i studiegrupper. En studiegruppe er typisk på 3- 4 personer og eleverne arbejder i den samme studiegruppe hele skoleåret.

Eksempler på årsprojekt:

8. klasse: Danmarks udvikling fra et landbrugsland til bynation.

9. klasse: Samfundsudviklingen i Europa efter 1850 med henblik på naturgrundlagets og videnskabens betydning for industrialisering og moderne samfundsindretning.

10. klasse: Den geografiske, samfundsmæssige og historiske udvikling af Europa fra 1. verdenskrig til i dag.

Hvert årsprojekt afsluttes med en studietur.