Tests

 

Vi følger hele tiden op på at eleverne udnytter de evner de har og på at Vores undervisning står mål med forventningerne.

 

Vi arbejder på en evalueringsform for hele skolen, der passer til de enkelte trin, som gennemføres efter de enkelte undervisningsforløb. Vores evalueringsudvalg er ansvarlig for at alle ministerielle krav overholdes.

 

Vi tester hvert år primært i dansk og matematik fra 0. til og med 10. klasse.

 

Lærerne bruger prøveresultaterne sammen med de daglige observationer til at vurdere elevernes faglige niveau.

 

En elev der scorer lavt vil få ekstra test som danner grundlag for et individuelt tilrettelagt videre forløb.

Vi bruger Undervisningsministeriets test for ordblindhed i 2./3. klasse.