Tilskudsordninger

Fripladstilskud:

Ansøgningsskema om fripladstilskud fra Staten vedrørende skolepenge bliver lagt på INTRA i maj måned og ansøgningsfrist er 1. september.
Bemærk at der skal betales almindelige skolepenge, indtil der foreligger svar fra Fordelingssekretariatet omkring nytår.

Udover det statslige fripladstilskud råder skolen over et mindre beløb, som bruges til særligt trængende. Her kan familier, der pludseligt og uforvarende er kommet i en økonomisk trængt situation, søge om nedsættelse af skolepenge i en aftalt periode. 

Befordringstilskud – skole/hjem:

Det er muligt at søge befordringstilskud efter nedenstående afstandskriterier:

  • 0. kl.-3. klassetrin:     2,5 til og med 12,5 km
  • 4. kl.-6. klassetrin:     6,0 til og med 16 km
  • 7. kl.-9. klassetrin:     7,0 til og med 16,6 km
  • 10. klasse:                  9,0 til og med 17,0 km

Ansøgningsskema kommer på INTRA i maj måned.

BEFORDRING – syge eller invalide elever:

Der er mulighed for at søge befordringstilskud, hvis en elev kommer til skade.

Henvendelse sker til kontoret.

Søskendemoderation (denne udfases fra august 2016)   

kr. 325

For de familier, der er optaget efter august 2016, gives ikke søskendemoderation.

De familier, der indtil august 2016 modtog søskendemoderation, fortsætter med det (uden regulering).