Tilsyn

Tilsynet med skolens undervisning varetages af en tilsynsførende, som forældrekredsen vælger. Den tilsynsførende skal observere om undervisningen på Holbæk Lilleskole står mål med undervisningen i Folkeskolen” - på følgende områder:

 

  • Elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik og i historie.

  • Skolens samlede undervisningstilbud.

  • Skolen forberedelse af eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

  • Om undervisningssproget er dansk

Tilsynsførende på Holbæk Lilleskole er: Annette Kastrup Petersen

Beretninger fra tilsynsførende findes her

Skolens køkken er godkendt af Fødevarestyrelsen med en dejlig, glad smiley

Klik her for at se rapporten