Traditioner

Traditionerne styrker fællesskabet!

Vi har både fælles traditioner for hele skolen, og separate traditioner for de enkelte trin.

 

Fælles traditioner

  • Første dag efter sommerferien mødes alle. Alle nye elever bydes velkommen og de nye 0. klasser får hver en rød rose af 10. klasserne. Til slut synger vi vores egen ”Læsesangen”.

  • På store legedag (sidste fredag før efterårsferien) leger hele skolen ud fra et skiftende fagligt fokus (idræt, matematik, dansk mm.)

  • Venskabsklasserne mødes til juleklippedag og efterfølgende frokost. Om eftermiddagen er der gløgg og æbleskiver til alle forældre.

  • Til fastelavnsfesten klæder hele skolen sig ud og slår katten af tønden. Overbygningens linjehold laver små shows, og vi danser skolens egne fællesdanse.

  • Vi har forårskoncert hvert forår

  • Til sommerfesten tager vi afsked med afgangseleverne. 0. klasse giver hver enkel elev en hvid rose, mens de går ned ad bakken til sangen “De smukke, unge mennesker”. Hele dagen genlyder af musik fra eleverne. Forældrene sørger selv for kød/tilbehør til en af de mange fælles grille. En fantastisk afslutning på skoleåret.

 

Trinenes traditioner

  • Indskolingen har ”Høstfest”, hvor de danser med ”høstkællingen”, og ”Solhvervsfest” hvor de byder solen velkommen.

  • 1. mellemtrin holder juleafslutning med banko og går Luciaoptog.

  • 2. mellemtrin afholder den sidste skoledag en afslutningsfest. 6. klasse arrangerer for 7. klasse (hver elev får et vers, og lærerne spår om elevernes fremtid).

  • Overbygningen har hvert år et ”Fælles Overbygnings Arrangement” (FOA), hvor der skiftevis er kortfilms-, teater- og et indsamlingstema. Derudover er der fodboldstævne og plan-dage, hvor elever og lærere opstiller rammerne for næste skoleår.