Trinstruktur

Vi har opdelt skolen i fire trin hvor de lærere der er på hvert trin er specialiseret til netop den aldersgruppe.

For hvert trin tager de større elever sig af de mindre og viser dem vejen. De enkelte trin er ikke større end at alle kender alle.

 

Indskolingen: 0. - 2. klasse    

1. mellemtrin: 3. - 5. klasse

2. mellemtrin: 6. - 7. klasse

Overbygningen: 8. - 10. klasse

På alle trin veksler vi mellem arbejde i klassen og arbejder på tværs af klassetrin. Gennem hele skoleforløbet arbejder vi både med de faglige og personlige kompetencer og styrkelse af det forpligtende sociale fællesskab.

Mere om de 4 trin - mål og delmål

Beretninger fra trinene kan ses her