Fællesskab

Forventninger

Fællesskab

Fællesskab binder os sammen.

Det er nerven i vores hverdag - kernen i lilleskolen.

Vi bruger hinanden og os selv til at skabe de bedste rammer for bæredygtig læring, demokratisk dannelse og den personlige udvik-

ling i det forpligtende fællesskab.

Evnen og lysten til at indgå i fællesskabet er fundamentet, lilleskoleånden bygger på. Det

er afgørende for, at lilleskolen virker.