Inklusion

Vi lærer alle bedst, når vi trives og er aktive i læringen. Vi er ikke ens, så vi bruger vores forskellighed til sammen at udvikle os som mennesker. Vi vil favne elever med særlige faglige, personlige og sociale behov – hvis vi er det rigtige tilbud. Af og til må vi erkende, at andre er bedre end os og så hjælper vi til, at det bliver en god overgang.

Holbæk Lilleskole har fra 1. august 2016 besluttet sig for at være en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil. Vi har gennem mange år arbejdet med inklusion som et af de væsentlige omdrejningspunkter og har klassefællesskabet som en af de vigtigste socialiserende faktorer.

Vi har flere former for støtte:

  • Pædagogisk støtte - fokus på personlig og social udvikling
  • Faglig støtte - differentieret fagligt niveau
  • Specialundervisning - specielt tilrettelagt undervisning, individuelt eller mindre hold

Vi har et godt samarbejde i nærområdet med opholdssteder, Holbæk Kommune (både PPR og UU). At være en skole med en særlig specialundervisningsprofil betyder, at vi fortsætter det vigtige arbejde med at give elever med særlige udfordringer de bedst mulige betingelser for et godt (skole)liv. Det vigtigste for os er ikke hvem og hvad vi er, men at vi deler de samme værdier.